tirsdag 20. mars 2012

Hvordan evaluere en hel klasse på en dag?

Her er et gruppeopplegg jeg har brukt med stort hell både i religion, norsk og engelsk i 1., 2. og 3. klasse på VGS. Opplegget kan helt sikkert tilpasses et opplegg på lavere klassetrinn også, og det kan garantert brukes i alle språkfag, samt humaniora eller samfunnsfaglige fag.

Vi vet jo alle at det å få inn evalueringssituasjoner og samtidig ha tid til undervisning kan være stramt av og til. Samtidig skal man ofte vurdere elevers evne til samspill, refleksjon, kritiske sans og andre ulne kriterier. Med dette som bakteppe, og min egen bokgruppe som inspirasjon, begynte jeg å evaluere elever med det jeg kalte "gruppesamtale" (innovativt navn...). I denne samtalen får elever diskutere et gitt tema ved hjelp av diverse ledetråder eller spørsmål, kjent på forhånd eller ikke.

Før jeg skisserer et tenkt opplegg vil jeg bare påpeke at en annen heldig effekt av gruppesituasjonen var at elevene som er nervøse i fremføringssituasjonen slapper av i en mye større grad enn tidligere. Hvis de tause jentene får velge egne grupper, ble de enda tryggere - og jeg fikk fantastiske resultater. Det siste og viktige premisset er at jeg ikke skal delta i samtalen før den er over. På den måten kan jeg sitte med ryggen til, omtrent, alt jeg trenger er å lytte og notere på PCen. Det krever selvfølgelig at du er kjapp på tastaturet, men du kan også spille inn. Kan hende er ikke situasjonen egnet til å vurdere elever du ikke kjenner så godt, men dette fungerer iallfall veldig godt i mange typer klasser, hvis reglene er tydelige på forhånd. Dessuten er gang to alltid bedre enn gang en - ikke uventet.

Her er et eksempel på et opplegg jeg kjørte i forbindelse med gruppesamtaler i etikk og filosofi på VG3, og ett jeg kjørte på norsk VG2.

Religion:

BAKGRUNN: dere skal ha lest side 226-304 og se gjennom oppgavene vi har jobbet med i timene og som lekse. Gruppene er på 5 personer, oversikt over hvem som er på gruppe med hverandre finner dere på Its Learning. Hver gruppe har 30 minutter til rådighet og jeg styrer tiden. Vurderingskriteriene ligger også på fagrommet.

INSTRUKS:
FILOSOFI:
Forbered to filosofer hver, en vestlig og en ikke-vestlig. De kan være tilhøre eldre eller nyere perioder. Dere vil få spørsmål som dreier seg om hvordan filosofene ville stilt seg til spørsmål som "Hva er virkelig? Hva er vakkert? Hva er godt? Hva er ondt? Hva kan vi vite? Hva er menneskeverd?" osv.
HUMANISME: 
Du skal kunne koble humanismen til det dine to filosofer sier om det å være menneske. For eksempel: hvordan ser du et ekko av Platons tanker i livssynshumanismen?".
ETIKK: 
Forbered deg på å argumentere plikt-, konsekvens- og holdningsetisk rundt temaer som seksualitet, menneskeverd, løgn og sannhet, fattigdom, abort og dødsstraff.

PRAKTISK UTFØRELSE PÅ PRØVEDAGEN:
Prøven vil være slik:
Dere kommer inn i rommet, jeg stiller ETT spørsmål om (for eksempel) hva som er VIRKELIG. Dere tar en runde rundt bordet. Hva sier dine filosofer om virkelighet?

Alle gruppene vil få følgende spørsmål:
HVORDAN SER VI EKKO AV LIVSSYNSHUMANISMEN I FILOSOFIEN? HVORFOR KAN HUMANISME  NÆRMEST KALLES EN TROSRETNING? Hvorfor er den ikke det?

TIL SLUTT: gruppen får en problemstilling (f eks): Er det alltid galt å lyve?, og må deretter diskutere den i et plikt-, konsekvens- og holdningsetisk perspektiv.

Vurderingskriteriene ligger "som alltid" på ITS :) Lykke til - hver gruppe har 30 minutter, jeg styrer tida.

Norsk:

Vi leste Hoggerne av Roy Jacobsen på VG2 og elevene organiserte seg selv i grupper på minimum 3, maksimum 5. Tidsrammen ble bestemt av hvor mange deltagere det var på gruppen - cirka fem minutter per person. Elevene fikk lage vurderingskriterier (basert på de generelle lenger ned på bloggen) på forhånd, sammen med meg, og de fikk IKKE spørsmålene på forhånd. Som mål for gruppesamtalen hadde vi at praten skulle gå rundt bordet "som i en bokgruppe", men med faglige uttrykk, og at engasjement ble berømmet. Jeg satt utenfor gruppa og gjemte meg bak PC-skjermen og elevene pratet i vei. Stor suksess!
  1. HVA skjer i teksten? Forstår alle handlingen på samme måte? Er det noe dere IKKE forstår? HVOR finner teksten sted? Diskuter kort
  2. Hva slags forteller er det (1. person, 2. person, allvitende osv.)? Hvem er fortelleren? Er fortelleren viktig for teksten som helhet? Hvilke fordeler og ulemper fører fortellerstemmen med seg?
  3. Hvilke person(er) har du/dere festet deg/dere ved? Hvorfor? Hvordan er personen viktig for handlingen?
  4. Hva tror du/dere TEMA for romanen er? Hvorfor tror du/dere forfatteren ville formidle dette?
  5. Kan tema(ene) i romanen være et uttrykk for såkalte EVIGE TEMA (liv, død, kjærlighet, vennskap, familie, sjalusi osv.)? HVORFOR tror dere det finnes tema som engasjerer alle mennesker på forskjellige steder til forskjellige tider?
Jeg har også hatt elever til å lese romaner og bedt dem komme til en evaluering uten at de kjenner spørsmålene på forhånd, men jeg har alltid styrt dem i en viss retning slik at settingen er ufarliggjort. Denne vurderingsformen er selvfølgelig ikke egnet til alle evalueringssituasjoner, men jeg vil hevde at den fungerer på alt av diskusjonsemner, og også på litterær analyse - styrt eller ikke. 

Jeg må bare understreke igjen: det er viktig at elevene er trygge på formen, så en prøverunde er sikkert bra både for dem og deg. Dessuten er det supert å understreke ovenfor dem at praten skal gå så uanstrengt som mulig, og at det i vurderingskriteriene ligger et forbehold om at alle skal ha med et spørsmål eller to om teksten, i tilfelle samtalen går i stp, og at det er en forutsetning at gruppa tar ansvar for at alle får delta i samtalen. Ergo er det lurt at elevene er trygge på hverandre, og at du er trygg på formen. Håper dette kan være til hjelp - for forslag til vurderingskriterier i norsk, se lengre ned på bloggen.

Lykke til!

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar