onsdag 2. mai 2012

Modernisme for VG3 - fint no på tampen!


1: Les Jan Erik Vold sin “Stor allegori” i heile klassen – læraren styrer. Ha gjerne jazzmusikk i bakgrunnen, eller la diktaren lese sjølv. 

2: Prøv og sett avsnitta i rett rekkjefølgje, basert på minnet deira frå opplesinga:
A: bordflaten overstrødd med papir, det er ennå mye til du skal ha med, du skriver og skriver, “ett kvarter igjen”, å legge ved denne rotete kladden nytter ikke, nå går det så det spruter, mange har levert og andre holder på, du er skjelven i skrittet men skriver på, damene sender deg skottende blikk, du er het i ansiktet, eksamensformannen har sett på klokken, “tiden er ute, alle må levere”.
B: brusopptrekker – og kladdearkene deles ut, innføringsarkene, matpakken og Soloflasken ligger i veska ved foten av pulten, og konvolutten med årets oppgaver, forseglet, sprettes av eksamensformannen og gis til de halvgamle damer og herrer som slike dager tjener en ekstra penge ved siden av pensjonen (tenker en seg), det er de som deler ut oppgavene, arket lander også på din pult. Fort, var oppgavene fine eller ei?
C: – Damene går rundt og samler inn besvarelser men det tar ennå litt tid, vet du, eksamensformalia, du kan ennå tøye det ut etpar minutter, noen napper i arket, du blir sint, må bare se igjennom må se igjennom. Så er det bare deg igjen, nå vil de ikke vente lenger. Og du gir fra deg alt, lettet tross alt, det meste kom med, glad for at det er over, det kunne gått bedre, det kunne gått verre, det meste kom med. Ja.
D: Å dø er som en eksamensdag forestiller jeg meg – en har forberedt seg lenge, vet hva som er pensum, har fått lest det meste (men kanskje ikke alt), kommer på skolen, forlest eller uthvilt, finner sin plass, har penal med spissede blyanter, viskelær (vanlig og blekk-), fyllepenn, kulepenn, kanskje lommekniv (eller barberblad, blyantspisser), fargeblyanter (rød, blå), linjal hva mer?
E: En slurk til av Soloen, en titt rundt i rommet for å se hvordan det står til, og så, med lettleselig skrift, oppgaven føres inn. Du har god eller dårlig tid, du har mye eller lite å skrive, dette går bra eller mindre bra, du føler det – og tiden er blitt knapp, skriften hurtigere nå, stoff som ikke kom på i kladden skal også med, “en time igjen” var lenge siden, armbåndsuret ligger på pultlokket stilt etter tidssignalet i morges,
F: – og du har dagen for deg, 6 timer, 9 timer, 12 timer, du tygger på blyanten og tenker, velger oppgave og setter opp punkter, disponerer stoffet og lager en kladd, morgenen gått. Du tar en skive og en slurk Solo mens du ser gjennom det du har skrevet, føyer til et par nye punkter med kulepenn – er du fornøyd? En luftetur nå, litt corny preik med han som følger deg ut, og du har timer igjen til å føre inn. 

3: Lag eit rollespel kor gruppa spelar rollene de finn i diktet. Dei som ikkje får roller kan være underteksten til personane i dramatiseringa og si kva dei tenkjer medan eksamenen held på. Rollespelet kan filmast av læraren og leggast ut pånettet?

4: Kommenter teiknsetjinga i diktet. Kva gjer den alternative bruken med tempoet når ein les diktet? Kva kan tempoet ha med eksperimentering og gjere? Snakk om dette i klassen.

5: Kva trur de tema for diktet er? Finn eitt tema som de grunngjev med bruk av teksteksempel frå diktet og det de veit om 60- og 70-talet i Noreg.

Skriveoppgåver:
1: Finn eit bilete eller eit klipp frå filmen “Apokalypse no!” Les diktet “Vi snakkar aldri om Vietnam, du og eg” av Tor Obrestad høgt for kvarandre, to og to. På kva måte har desse to tekstane lik tematikk men ulik form? Kva legg du mest merke til av verkemiddel i dei forskjellige sjangrane?

2: Kva veit du om den politiske situasjonen i verda på 1960-talet? Korleis var Noreg involverte i det som hendte? Skriv ein informativ tekst som kan publiserast på nettet.

3: Kva for symbol og metaforar finn du i Tor Obrestad sitt dikt? Lag ein teikneserie eller ein photostory basert på symbolikken i teksten.

4: Skriv ein fullstendig analyse av Tor Obrestad sitt dikt. Teksten din skal evaluerast etter følgjande kriteriene for vurdering som du kan finn på udir.no.

1 kommentar: