mandag 10. september 2012

Skjema for vurdering?

Dette er neppe en ny oppfinnelse, men jeg synes at gode skjemaer både hjelper læreren å finne formuleringer når hun eller han skal begrunne karakterer, og greie for elevene å sette seg inn i når de skal forberede det s skal vurderes i. Noen hater skjemaer med intensitet, synes de er vanskelige å lese, og klarer ikke overføre kunnskapen som ligger i systematiske oppsatte kriterier.
Men faktum står - skjemaer kan gjøres kompliserte og vanskelige, men i vår bruk av dem må vi bestrebe oss på å lage oversikten så lettfattelig som mulig for eleven, og begrepene så konkrete som mulig for læreren, slo at nivådelingen blir klarere. Jeg opplever at vi har mange gode skjemaer på vurdering i skriftlig norsk, men få gode på muntlig. Dette skal jeg prøve å gjøre noe med både i norsk og engelsk, så her er det stor fare for publisering av flere skjemaer. For dem som vil ha påfyll mer umiddelbart publiserte jeg to skjemaer i norsk, skriftlig og muntlig, i februar i år. Inntil videre får de duge!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar