fredag 27. september 2013

Opplegg for arbeid med selvvalgt religion VG3

Her er et opplegg jeg med hell har brukt på VG3 i religion, hvor elevene selv må velge ut det de synes er mest nyttig og interessant med å lære om en ny religion. Bruk i vei - og tilpass etter eget hode!Hovedområdet islam og en valgfri religion innebærer fordypning i islam og en annen valgfri religion. Kristendommen kan ikke velges i dette hovedområdet. Det blir lagt vekt på sentrale trekk ved religionenes etikk, sentrale tekster fra hver av religionene, ulike retninger og estetiske og rituelle uttrykk i religionene. Et viktig tema er også religionenes forhold til andre religioner og livssyn.
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
·         gjøre rede for hva som er det sentrale i religionen og drøfte viktige trekk i religionens etikk
·         tolke noen av religionens sentrale tekster
·         gjøre rede for ulike retninger i religionen
·         beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i religionen
·         drøfte religionens syn på kjønn og kjønnsroller
·         drøfte religionens syn på andre religioner og livssyn
·         sammenligne religionen med andre religioner og livssyn

Dere kan velge mellom følgende religioner:
Buddhisme - her har jeg ekstra stoff dere kan få
Hinduisme - ekstra stoff
Jødedom - ekstra stoff
Sikhisme - ekstra stoff
Sjamanisme - ekstra stoff
Nyreligiøsitet - ekstra stoff
Norrøn religion - har IKKE ekstra stoff
Egyptisk religion - har kanskje ekstra stoff

Dere kan jobbe sammen eller alene, maksimum tre personer på gruppe.

Dere skal levere et skriftlig eller et muntlig arbeid hvor dere skal gjøre rede for det sentrale i religionen, ulike retninger (hvis det finnes) OG tolke en av religionens sentrale tekster eller estetiske representasjoner. I tillegg skal dere ENTEN se på kjønn og kjønnsroller ELLER viktige trekk i religionens etikk.

Til slutt skal dere sammenligne religionen/det dere har sett på med ENTEN kristendom ELLER islam.

Fremføringer kan ikke ta lenger tid enn 15 minutt for individ og 20/25 minutt for grupper på 2/3. Innleveringen kan ikke være lenger enn 4-6 sider.

Frist for arbeid og fremføring er uke 9 - da begynner vi.

Hva gjør dere uke 5 når jeg er borte? Dere skal skrive en innlevering til meg som leveres under "Selvvalgt religion" på Its hvor dere sier HVILKEN religion dere har valgt, HVEM dere eventuelt jobber sammen med, HVORDAN dere skal jobbe i uke 6 og 7 (en plan for ukene, med andre ord) og HVORDAN dere tenker dere sluttresultatet (muntlig eller skriftlig).


Alle kravene i oppgaven må selvsagt dekkes, og alle målene fra læreplanen belyses i mindre (2), god (3-4) eller større (5-6) grad.
Vurderingskriterier
Kompetanseområder
Karakterene 1-2
Karakterene 3-4
Karakterene 5-6
Kunnskapstilegning
Eleven viser noe kjernekunnskap, men den er passivt og ukritisk tilegnet
Eleven viser kjerne- og noe breddekunnskap. Den er aktivt og noe kritisk tilegnet
Eleven viser både kjerne-, bredde-, og dybdekunnskap. Den er
aktivt, kritisk og systematisk tilegnet
Refleksjon
Eleven kan gjengi synspunkter
Eleven kan sammenligne synspunkter
Eleven kan argumentere og kritisk vurdere
synspunkter
Dialog/debatt
Eleven ytrer seg
Eleven utveksler synspunkter
Eleven deltar i felles kunnskapsbygging gjennom diskusjon og meningsutveksling
Formidling
Eleven reproduserer kunnskap
Eleven gjør kunnskap tydelig for andre
Eleven gir en balansert og helhetlig framstilling, kommuniserer med målgruppen ut fra et bevisst formål                                                                                                                                        

1 kommentar:

 1. Hei.
  Dette så ut som et greit og gjennomførbart opplegg.
  Er det slik at læreplanen legger opp til at elevene i en klasse kan velge ulike religoner som de fordypoer seg i, ikke at hele klassen må ha samme valgfrie religion? Hvordan løser du dette til eventuell muntlig eksamen, vil elevene da få "individuelle" leselister og kun spørsmål om den religionen de har fordypet seg i?

  Mvh
  Margrethe Sakshaug
  Nybakt religionslærer på vg3

  SvarSlett