tirsdag 23. april 2013

Final oral evaluation in English Social Studies?

Her er instruks og evalueringskriterier til en siste muntlig evaluering i engelsk VG3, samfunnsfaglig studieretning. Jeg holder på nå, og gruppene er rene oppkommer av kreative undervisningsmetoder. Ja, dette er en "snarvei" for å få dekket resten av pensum på en hensiktsmessig måte, men samtidig er elevene høyst motiverte og jobber kjempegodt. Og i morgen begynner russetida!

  • presentere et større fordypningsarbeid med emne fra samfunnsfaglig engelsk og vurdere prosessen
In groups of 3, plan and execute a 90 minute school session for your classmates. You may give them homework to prepare for class.
You must take these goals from Læreplanen into consideration:
  • drøfte hvordan sentrale historiske hendelser og prosesser har påvirket utviklingen av det amerikanske og det britiske samfunnet 
  • drøfte spørsmål knyttet til sosiale og økonomiske forhold i noen engelskspråklige land
  • drøfte aktuelle debattema i den engelskspråklige verden 
  • bruke et rikt og nyansert ordforråd til å kommunisere om samfunnsfaglige emner 
  • bruke hensiktsmessig og situasjonstilpasset språk i ulike muntlige og skriftlige sjangrer 
  • beherske formell og uformell språkbruk i ulike sammenhenger 
  • drøfte lange og språklig krevende tekster med samfunnsfaglig perspektiv 
  • oppsummere, kommentere og diskutere ulike synspunkter på samfunnsspørsmål 
  • bruke informasjon basert på tallmateriale og statistikk som utgangspunkt for kommunikasjon om samfunnsfaglige emner
You must choose from the following themes:
- Outsiders (chapter 6, 3 groups)
- Values in conflict (chapter 7, 2-3 groups)
- Devolution in the UK (chapter 8, 2 groups)
- Black America (chapter 9, 2 groups)
Your class must include a fictional and a non-fictional text. When you plan your classes you must describe WHAT you will teach, HOW you will teach the material, and WHY you choose to teach the material in that specific way. What do you want the students to learn and how do you feel they will learn the best?
That document is a group effort and must be about 1 A4-page long, Times New Roman size 12. After you have taught your material to the class you must write an evaluation of the project as a whole. This includes evaluating the co-operation between the group members. The final evaluation document will be individual and personal. You will get individual grades as a result.

Evaluation criteria:
Kjennetegn på måloppnåelse til muntlig engelsk programfag 

Karakter
Språk
Muntlig kommunikasjon
Innhold
6-5
- Behersker en meget klar uttale og intonasjon. 
- Behersker språkets formverk i den grad at feil er sjeldne og ofte rettes opp på egenhånd. 
- Behersker et rikt og nyansert ordforråd av generell og fagspesifikk art. 
- Behersker idiomer og faste uttrykk som muliggjør kommunikasjon om generelle og spesielle emner, 
i ulike kommunikasjonssituasjoner, på en lett og uanstrengt måte. 
- Kan produsere klare, komplekse, logisk oppbygde og sammenhengende muntlige tekster/ytringer som er godt tilpasset kommunikasjonssituasjonen eller formålet. 
- Kan kommunisere om faglige og litterære emner på et svært godt nivå.
- Kan delta i muntlig interaksjon på en spontan, flytende, og uanstrengt måte og tilpasse språk, fremføring og kommunikasjonsstrategier til ulike formål og publikum.
- Kan analysere, drøfte og vurdere. 
- Kan sette kunnskapen i sammenheng. 

4-3
- Behersker en klar uttale og intonasjon og tilstrekkelig grammatisk kontroll til å unngå kommunikasjonsforstyrrende feil. 
- Evner tidvis å legge merke til og rette opp eventuelle feil. 
- Har et ordforråd som tillater kommunikasjon om relevante emner uten unødig nøling eller brudd i kommunikasjonen. 
- Behersker uttrykk og språknormer i generelle og fagspesifikke kommunikasjonssituasjoner på en tilfredsstillende måte. 
- Kan produsere klare og sammenhengende muntlige tekster/ytringer som er tilpasset kommunikasjonssituasjonen eller formålet. 
- Kan kommunisere om faglige og litterære emner på et godt nivå.
- Kan delta i samtale på en uanstrengt måte og benytte et språk som er tilpasset ulike situasjoner og formål.
- Kan presentere og anvende relevant kunnskap. - Kan drøfte, vurdere og analysere til en viss grad.2
- Har en hovedsakelig forståelig uttale og kan kommunisere på en stort sett forståelig måte. 
- Har et ordforråd som tillater kommunikasjon om ulike emner. 
- Mestrer enkle og kjente kommunikasjonssituasjoner

- Kan produsere enkle sammenhengende muntlige tekster/ytringer som er relevant for kommunikasjonssituasjonen eller formålet.  
- Kan kommunisere om faglige og litterære emner på et nokså godt nivå.
- Kan delta i enkel muntlig interaksjon/samtale.
- Kan til en viss grad reprodusere relevant kunnskap. 


1
Svært lav/ingen kompetanse


Svært lav/ingen kompetanse
Svært lav/ingen kompetanse

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar