mandag 25. februar 2013

Retorisk analyse i dag?

Her er et opplegg som får elevene til å analysere teksten som ble lagt ut angående spriket i standpunkt- og eksamenskarakter i norsk. Viktig på mange plan? Jeg kjører dette med min VG3-klasse i dag:


Først:
LES "Korleis skrive retorisk analyse" under "Hvordan analysere tekster"

Så les du denne teksten frå Aftenposten:
http://www.aftenposten.no/meninger/Sensur-til-stryk-7128608.html

TO og TO skal de skrive ei analyse - KORT - kor de gjer greie for avsendar, mottakar og kontekst/bodskap i innleiinga, og dei tre appellformene med relevante eksemplar på verkemiddel i hovuddelen, og kor de VURDERER om teksten er vellukka i høve til det den prøver å gjere i konklusjonen. PÅ SIDEMÅL.

Dette er dobbel øving - og de vil få attendemelding på det arbeidet de klarer å gjere. Viss de ikkje blir ferdige og absolutt har lyst til å gjere det har de frist til slutten av dagen.
ingen får levere før 13.45.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar