onsdag 7. november 2012

Hvorfor ikke leke litt?

Nylundmetoden.
Stasjonsundervisning er brukt med hell på barnetrinnet noen år nå, og stadig flere skoler (inklusive min datters, og den min søster arbeider på) benytter metoden med stort hell. Elevene liker det, lærerne liker det, og det virker som om læringsutbyttet er stort. Jeg tenkte;
HVORFOR IKKE PRØVE DETTE PÅ VG3??? Eller 1/2? Videregåendeelever må jo også kunne sette pris på litt variasjon og lek i oppgaveløsing?
Oppgavene under er ment for flere økter. Stasjonene skal bestå av fire pulter satt sammen, og når de skriver skal de bruke evernote eller googledocs, slik at hvem sin PC vi bruker er irrelevant. Hver stasjon skal ikke vare lenger enn 20 minutter, og enten kan man ta en økt med 4-5 stasjoner hver gang, eller flere på rappen. Her er med andre ord opplegg for flere UKER med moro :-)
Jeg må laminere og gjøre en del forarbeid, men hei. Videoer om språkhistorie har jeg allerede spilt inn og lagt på YouTube (det samme har en god kollega, Ingunn Kjøl Wiig) som et resultat av litt lefling med "flipped classroom"/ omvendtundervisning forrige skoleår. Mye av forarbeidet er altså gjort, og tatt i betraktning av at undervisningen nå vil gå som en lek (?) er jo ekstraarbeidet i oppstartfasen verdt det. Kryss fingrene - oppdatering følger om et par uker.


Stasjonsundervisning:

 • Lese høyt for lærer og gjenfortell teksten/hovedbudskapet.
 • LØKO – brett og brikker (oppstykkete dikt?). Finn tre metaforer og symboler i diktet?
 • PC-stasjon – se en video om språkhistorie
 • Skrivestasjon – svar på tre av seks spørsmål etter valg, for hånd
 • Lese for seg selv, noveller.
 • Tegn en reklame for sjokolade med ordene X, X og X.
 • Skriv til bildet (3 bilder).
 • PC – reklamer/goanimate
 • Lag en minipresentasjon av en av følgende forfattere:
 • Lage oppgaver til andre om …
 • Nynorsk
 • Ordtak – hva slags ordtak kan du? Mim et ordtak for de andre på gruppa.
 • Tegn en vits/lag en tegneserie.
 • Sitater – hvem har sagt hva, tror du?
 • Finn perioden – plasser riktige periodetypiske trekk og forfattere i rett periode.
 • Kommaregler/ortografi 
 • Skriv logg – hva har du lært? (felles for alle etter økta)
Bon voyage!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar