onsdag 12. mars 2014

Hvordan lære elever fagbegreper?

I timene i det siste har jeg med stort hell latt elevene leke med fagbegreper. Gjennom å lage lapper med begreper og definisjoner på for-og bakside (hvis du har tid og anledning kan du virkelig gå grundige til verks og legge plast på dem, eller du kan la elevene klippe og lage selv - dobbel innlæring) har vi konkurrert oss frem til stadig nye vinnere, både innen lyrikkanalyse, retorisk analyse, sidemålsvokabular og i religion.

Oppskriften er som følger:
1. Elevene lager lappene selv. Du må ha en bunke med 40 lapper for en gruppe med 4.
2. De får ti minutter til å pugge begreper
3. Gruppe for gruppe sitter rundt et bord - lærer er oppleser og sekundant!
4. Lærer legger en gjenstand midt mellom elevene, og leser opp fagbegreper. Den første til å ta tak i pennen vinner muligheten til å definere begrepet. Riktig svar gir poeng (lærer holder styr, men de er ofte svært flinke til å huske dette selv!)
5. Den med minst poeng etter runde 1 er ute. Så snur og stokker man bunken til det er en vinner igjen per gruppe.
6. Så er det klart for semifinaler. Nå har vi 6 overlevende, 3 i hver gruppe - samme prosedyre som ovenfor.
7. Når det er 2 deltagere igjen er vi klare for finalen!
8. Man bør ha premie til vinneren, og trøstepremie til taperen. Jeg pleier å ha Eventyrsjokolader og en kjærlighet formet som et hjerte, eller la dem få bestemme en aktivitet.
9. Etter konkurransen er det tid for å bruke begrepene. Da velger jeg ut fem forskjellige, lar dem bruke dem i en setning og levere til hverandre for felles opplesning av noen setninger, samt retting.
10. Voila! Moro og læring gjennom både pigg, repetisjon og bruk.

Ha det gøy!

fredag 27. september 2013

Opplegg for arbeid med selvvalgt religion VG3

Her er et opplegg jeg med hell har brukt på VG3 i religion, hvor elevene selv må velge ut det de synes er mest nyttig og interessant med å lære om en ny religion. Bruk i vei - og tilpass etter eget hode!Hovedområdet islam og en valgfri religion innebærer fordypning i islam og en annen valgfri religion. Kristendommen kan ikke velges i dette hovedområdet. Det blir lagt vekt på sentrale trekk ved religionenes etikk, sentrale tekster fra hver av religionene, ulike retninger og estetiske og rituelle uttrykk i religionene. Et viktig tema er også religionenes forhold til andre religioner og livssyn.
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
·         gjøre rede for hva som er det sentrale i religionen og drøfte viktige trekk i religionens etikk
·         tolke noen av religionens sentrale tekster
·         gjøre rede for ulike retninger i religionen
·         beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i religionen
·         drøfte religionens syn på kjønn og kjønnsroller
·         drøfte religionens syn på andre religioner og livssyn
·         sammenligne religionen med andre religioner og livssyn

Dere kan velge mellom følgende religioner:
Buddhisme - her har jeg ekstra stoff dere kan få
Hinduisme - ekstra stoff
Jødedom - ekstra stoff
Sikhisme - ekstra stoff
Sjamanisme - ekstra stoff
Nyreligiøsitet - ekstra stoff
Norrøn religion - har IKKE ekstra stoff
Egyptisk religion - har kanskje ekstra stoff

Dere kan jobbe sammen eller alene, maksimum tre personer på gruppe.

Dere skal levere et skriftlig eller et muntlig arbeid hvor dere skal gjøre rede for det sentrale i religionen, ulike retninger (hvis det finnes) OG tolke en av religionens sentrale tekster eller estetiske representasjoner. I tillegg skal dere ENTEN se på kjønn og kjønnsroller ELLER viktige trekk i religionens etikk.

Til slutt skal dere sammenligne religionen/det dere har sett på med ENTEN kristendom ELLER islam.

Fremføringer kan ikke ta lenger tid enn 15 minutt for individ og 20/25 minutt for grupper på 2/3. Innleveringen kan ikke være lenger enn 4-6 sider.

Frist for arbeid og fremføring er uke 9 - da begynner vi.

Hva gjør dere uke 5 når jeg er borte? Dere skal skrive en innlevering til meg som leveres under "Selvvalgt religion" på Its hvor dere sier HVILKEN religion dere har valgt, HVEM dere eventuelt jobber sammen med, HVORDAN dere skal jobbe i uke 6 og 7 (en plan for ukene, med andre ord) og HVORDAN dere tenker dere sluttresultatet (muntlig eller skriftlig).


Alle kravene i oppgaven må selvsagt dekkes, og alle målene fra læreplanen belyses i mindre (2), god (3-4) eller større (5-6) grad.
Vurderingskriterier
Kompetanseområder
Karakterene 1-2
Karakterene 3-4
Karakterene 5-6
Kunnskapstilegning
Eleven viser noe kjernekunnskap, men den er passivt og ukritisk tilegnet
Eleven viser kjerne- og noe breddekunnskap. Den er aktivt og noe kritisk tilegnet
Eleven viser både kjerne-, bredde-, og dybdekunnskap. Den er
aktivt, kritisk og systematisk tilegnet
Refleksjon
Eleven kan gjengi synspunkter
Eleven kan sammenligne synspunkter
Eleven kan argumentere og kritisk vurdere
synspunkter
Dialog/debatt
Eleven ytrer seg
Eleven utveksler synspunkter
Eleven deltar i felles kunnskapsbygging gjennom diskusjon og meningsutveksling
Formidling
Eleven reproduserer kunnskap
Eleven gjør kunnskap tydelig for andre
Eleven gir en balansert og helhetlig framstilling, kommuniserer med målgruppen ut fra et bevisst formål                                                                                                                                        

tirsdag 30. april 2013

RUSS i litteraturen?

Trenger DU et opplegg for å engasjere sliten russ i disse mai-tider? Værsågod!

Russ i litteraturen

Tiplass og lek med den som du ønsker. Presentasjonen er laget av Andreas Titlestad på Stabekk VGS, i samarbeid med Mette Kjeldsberg på Sandvika VGS i 2011 - og brukes av flere den dag i dag. Stor suksess!

tirsdag 23. april 2013

Final oral evaluation in English Social Studies?

Her er instruks og evalueringskriterier til en siste muntlig evaluering i engelsk VG3, samfunnsfaglig studieretning. Jeg holder på nå, og gruppene er rene oppkommer av kreative undervisningsmetoder. Ja, dette er en "snarvei" for å få dekket resten av pensum på en hensiktsmessig måte, men samtidig er elevene høyst motiverte og jobber kjempegodt. Og i morgen begynner russetida!

  • presentere et større fordypningsarbeid med emne fra samfunnsfaglig engelsk og vurdere prosessen
In groups of 3, plan and execute a 90 minute school session for your classmates. You may give them homework to prepare for class.
You must take these goals from Læreplanen into consideration:
  • drøfte hvordan sentrale historiske hendelser og prosesser har påvirket utviklingen av det amerikanske og det britiske samfunnet 
  • drøfte spørsmål knyttet til sosiale og økonomiske forhold i noen engelskspråklige land
  • drøfte aktuelle debattema i den engelskspråklige verden 
  • bruke et rikt og nyansert ordforråd til å kommunisere om samfunnsfaglige emner 
  • bruke hensiktsmessig og situasjonstilpasset språk i ulike muntlige og skriftlige sjangrer 
  • beherske formell og uformell språkbruk i ulike sammenhenger 
  • drøfte lange og språklig krevende tekster med samfunnsfaglig perspektiv 
  • oppsummere, kommentere og diskutere ulike synspunkter på samfunnsspørsmål 
  • bruke informasjon basert på tallmateriale og statistikk som utgangspunkt for kommunikasjon om samfunnsfaglige emner
You must choose from the following themes:
- Outsiders (chapter 6, 3 groups)
- Values in conflict (chapter 7, 2-3 groups)
- Devolution in the UK (chapter 8, 2 groups)
- Black America (chapter 9, 2 groups)
Your class must include a fictional and a non-fictional text. When you plan your classes you must describe WHAT you will teach, HOW you will teach the material, and WHY you choose to teach the material in that specific way. What do you want the students to learn and how do you feel they will learn the best?
That document is a group effort and must be about 1 A4-page long, Times New Roman size 12. After you have taught your material to the class you must write an evaluation of the project as a whole. This includes evaluating the co-operation between the group members. The final evaluation document will be individual and personal. You will get individual grades as a result.

Evaluation criteria:
Kjennetegn på måloppnåelse til muntlig engelsk programfag 

Karakter
Språk
Muntlig kommunikasjon
Innhold
6-5
- Behersker en meget klar uttale og intonasjon. 
- Behersker språkets formverk i den grad at feil er sjeldne og ofte rettes opp på egenhånd. 
- Behersker et rikt og nyansert ordforråd av generell og fagspesifikk art. 
- Behersker idiomer og faste uttrykk som muliggjør kommunikasjon om generelle og spesielle emner, 
i ulike kommunikasjonssituasjoner, på en lett og uanstrengt måte. 
- Kan produsere klare, komplekse, logisk oppbygde og sammenhengende muntlige tekster/ytringer som er godt tilpasset kommunikasjonssituasjonen eller formålet. 
- Kan kommunisere om faglige og litterære emner på et svært godt nivå.
- Kan delta i muntlig interaksjon på en spontan, flytende, og uanstrengt måte og tilpasse språk, fremføring og kommunikasjonsstrategier til ulike formål og publikum.
- Kan analysere, drøfte og vurdere. 
- Kan sette kunnskapen i sammenheng. 

4-3
- Behersker en klar uttale og intonasjon og tilstrekkelig grammatisk kontroll til å unngå kommunikasjonsforstyrrende feil. 
- Evner tidvis å legge merke til og rette opp eventuelle feil. 
- Har et ordforråd som tillater kommunikasjon om relevante emner uten unødig nøling eller brudd i kommunikasjonen. 
- Behersker uttrykk og språknormer i generelle og fagspesifikke kommunikasjonssituasjoner på en tilfredsstillende måte. 
- Kan produsere klare og sammenhengende muntlige tekster/ytringer som er tilpasset kommunikasjonssituasjonen eller formålet. 
- Kan kommunisere om faglige og litterære emner på et godt nivå.
- Kan delta i samtale på en uanstrengt måte og benytte et språk som er tilpasset ulike situasjoner og formål.
- Kan presentere og anvende relevant kunnskap. - Kan drøfte, vurdere og analysere til en viss grad.2
- Har en hovedsakelig forståelig uttale og kan kommunisere på en stort sett forståelig måte. 
- Har et ordforråd som tillater kommunikasjon om ulike emner. 
- Mestrer enkle og kjente kommunikasjonssituasjoner

- Kan produsere enkle sammenhengende muntlige tekster/ytringer som er relevant for kommunikasjonssituasjonen eller formålet.  
- Kan kommunisere om faglige og litterære emner på et nokså godt nivå.
- Kan delta i enkel muntlig interaksjon/samtale.
- Kan til en viss grad reprodusere relevant kunnskap. 


1
Svært lav/ingen kompetanse


Svært lav/ingen kompetanse
Svært lav/ingen kompetanse

onsdag 13. mars 2013

The Good Life

Elevene mine i samfunnsfaglig engelsk VG3 har lekt seg med presentasjoner om "The Good Life" de siste ukene. Det vil si at de har problematisert "gode" ting som har skjedd i det moderne, vestlige samfunn, og sett på fordeler og ulemper med fremskrittet, for eksempel innen ny teknologi, arbeidsliv, familieliv og vitenskap. Det kom mye godt ut av dette, men noe av det som virkelig er interessant er elevenes vilje og evne til å dele kunnskapen sin gjennom å lage Prezi-presentasjoner som alle kan ta del i. Det er jo en måte å dele på kunnskapen sin på. Nedenfor er et eksempel på dette .

http://prezi.com/2dbawsjaagzq/surrogacy-right-or-wrong/

Opplegget anbefales, og instruksene kan jo være som man ønsker!


mandag 25. februar 2013

Retorisk analyse i dag?

Her er et opplegg som får elevene til å analysere teksten som ble lagt ut angående spriket i standpunkt- og eksamenskarakter i norsk. Viktig på mange plan? Jeg kjører dette med min VG3-klasse i dag:


Først:
LES "Korleis skrive retorisk analyse" under "Hvordan analysere tekster"

Så les du denne teksten frå Aftenposten:
http://www.aftenposten.no/meninger/Sensur-til-stryk-7128608.html

TO og TO skal de skrive ei analyse - KORT - kor de gjer greie for avsendar, mottakar og kontekst/bodskap i innleiinga, og dei tre appellformene med relevante eksemplar på verkemiddel i hovuddelen, og kor de VURDERER om teksten er vellukka i høve til det den prøver å gjere i konklusjonen. PÅ SIDEMÅL.

Dette er dobbel øving - og de vil få attendemelding på det arbeidet de klarer å gjere. Viss de ikkje blir ferdige og absolutt har lyst til å gjere det har de frist til slutten av dagen.
ingen får levere før 13.45.